Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

60feettall
Reposted fromgreensky greensky viaifinkso ifinkso
60feettall
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaifinkso ifinkso
60feettall
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaifinkso ifinkso
60feettall
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viaifinkso ifinkso
0135 8321 500

grubers:

Forest by Wilhelm Sasnal (2003)
Oil on Canvas, 45 x 45cm (18 x 18in)

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viaifinkso ifinkso
60feettall
60feettall
3461 6b3d 500
Reposted frommachinae machinae viaifinkso ifinkso
60feettall
Dziś

Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć,
by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.
Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli -- i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa
— Kazimierz Przerwa - Tetmajer
Reposted byfinatka finatka

July 01 2015

60feettall
3416 63ad 500
Reposted fromcontroversial controversial vianazihipis nazihipis
60feettall
Facecie, jeśli kobieta w łóżku ma bieliznę, w której majtki pasują do stanika, wiedz, że to nie Ty zaciągnąłeś ją do łóżka, tylko ona Ciebie.
Reposted fromsubiektywne subiektywne viasspellboundd sspellboundd
60feettall
60feettall
Reposted fromscience science
60feettall
Reposted fromscience science
60feettall
3660 b364
Reposted frommental-cat mental-cat viaquotes quotes
60feettall
Dołączam się do klątwy.
Reposted fromKubitsky Kubitsky vianieprzytomny nieprzytomny
8597 9a6d

mistersailor:

This is what I was put on this earth to see.

60feettall
1383 132a
Reposted fromtoft toft viatwice twice
60feettall
3902 8708
1354 d6cf
Reposted frombwana bwana vianieprzytomny nieprzytomny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl