Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

60feettall
3416 63ad 500
Reposted fromcontroversial controversial vianazihipis nazihipis
60feettall
Facecie, jeśli kobieta w łóżku ma bieliznę, w której majtki pasują do stanika, wiedz, że to nie Ty zaciągnąłeś ją do łóżka, tylko ona Ciebie.
Reposted fromsubiektywne subiektywne viasspellboundd sspellboundd
60feettall
60feettall
Reposted fromscience science
60feettall
Reposted fromscience science
60feettall
3660 b364
Reposted frommental-cat mental-cat viaquotes quotes
60feettall
Dołączam się do klątwy.
Reposted fromKubitsky Kubitsky vianieprzytomny nieprzytomny
8597 9a6d

mistersailor:

This is what I was put on this earth to see.

60feettall
1383 132a
Reposted fromtoft toft viatwice twice
60feettall
3902 8708
1354 d6cf
Reposted frombwana bwana vianieprzytomny nieprzytomny

June 28 2015

60feettall
5133 de4f 500
Reposted fromssozs ssozs viaquotes quotes
60feettall
9898 a7d1
Reposted fromillidan illidan viabejsia bejsia
60feettall
60feettall
Są takie chwile, gdy się nie śmie badać  swej własnej duszy, bo się człowiek lęknie,  ze ani jednej nie znajdzie w niej struny,  co potrącona, jeszcze czysto dźwięknie. 
Lecz trzeba tylko jednego spojrzenia  pełnymi wielkiej miłości oczyma,  by w akord związać wszystkie struny duszy...  Potrzeba jednych oczu - - lecz ich nie ma! 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted frommental-cat mental-cat viaquotes quotes
60feettall

June 20 2015

60feettall
Play fullscreen
Four years and I

June 07 2015

60feettall
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viaquotes quotes
60feettall
3516 e868
Reposted fromksiezycowykot ksiezycowykot vialugola lugola
60feettall
Reposted fromlaluna laluna vialugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl